Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu – odsek stomatologija 2012. godine.
Nakon završenog pripravničkog staža započela svoj rad u stomatološkoj ordinaciji DENT IN PLUS TIM u Kraljevu.
Usavršava se na brojnim kursevima iz oblasti endodoncije, dečije i preventivne stomatologije i konzervative u organizaciji renomiranih istraživača i prizvođača.
Trenutno pohađa specijalističke studije iz oblasti ORTOPEDIJA VILICA na fakultetu Medicinskih nauka  u  Kragujevcu.

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru