Još jedan odlično organizovan kongres IVOCLARa, nova dostignuća savremene stomatološke protetike, odlične teme, sjajni predavači i kao i uvek, jedno lepo kolegijalno druženje. U korak sa novim izazovima!

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
tel: 065 25 25 005
036 336 487
ulica. Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja:
tel: 065 25 25 005
036 423 525
ulica: Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci:
tel: 036 58 52 213
064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru