Nastanak viličnih cisti zavisi od više faktora. Rano otkrivanje viličnih cisti je od velikog značaja za očuvanje vilične kosti. Ciste rastu izuzetno sporo i može proći više godina dok ne budu otkrivene. Ciste na vilici mogu da rastu i brže, ukoliko je veće zapaljenje njenog sadržaja, takozvanog cističnog sakusa.

Prilikom rasta ciste destrura se okolno koštano tkivo pa je tako količina oštećenog tkiva u direktnoj srazmeri sa veličinom ciste. Rast ciste može da napreduje samo u slučaju da je ona zatvorena, to jest da je ispunjena sadržajem. Takođe ciste mogu dati i fistulozne kanale kada se u usnoj duplji pojavljuje fistula kroz koju se drenira sadržaj ciste.

Simptomi i posledice

Pojava ciste se u početku ne manifestuje i ne pokazuje nikakve simptome, sve dok ne porastu previše ili dok ne dođe do infekcije. Ispupčenje na vilici iznad zuba je jedan od simptoma koji ukazuje na rast ciste. Otok i bol takođe ukazuju da je došlo do infekcije, a jedan od simptoma je i promena boje zuba, pojava crvenila oko zuba i tako dalje.

Cista može da izazove oštećenja vilice, pa samim tim i da ugrozi ostale susedne zube, pa čak i uticati na sinuse ili nos, u slučaju da se pojave ne gornjoj vilici. U slučaju infekcije, ciste će izazvati i otok. Otok se prenosi i na lice.

Uklanjanje ciste

Najefikasniji način terapije ciste je cistektomija kada se ona potpuno uklanja i oštećen deo kosti se popunjava koštanim zamenikom. Nakon hirurške intervencije prepisuje se i antibiotska terapija. Cistu je neophodno u potpunosti ukloniti, ili će ona izazvati resorpciju koštanog tkiva. Cistektomija upravo i ima za cilj potpuno uklanjanje ciste.

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru