Šta su folije za ispravljanje zuba?

To su ”nevidljive“ proteze koje dovode vaše zube u idealan položaj uz pomoć plastičnih, providnih alajnera. One predstavljaju komforniji način ispravljanja zuba, bez bravica i redovnih dolazaka na zatezanje kao što je to slučaj kod mobilnih proteza i fiksnih aparata. Folije su najestetskiji način da dođete do pravilnog rasporeda svojih zuba i savršenog osmeha.

Setom folija moguće je u jednom koraku, jednom posetom kod stomatologa, dobiti  komplet za celu terapiju. Sastoji se od odeđenog broja folija koje se menjaju na otprilike 12-14 dana. Konstantnim nošenjem oko 20h dnevno, vrši se kontinuirani pritisak na zube što dovodi polako do njihovog pomeranja u odgovarajući položaj. Broj folija zavisi od težine malpozicije, broja zuba koji će biti uključeni u terapiju i način pomeranja tih zuba tokom terapije.

Na koji način folije deluju?

Orto folije blagom silom konstantno deluju na zube i na taj način ih pomeraju u željeni položaj. Radi se o nekoliko setova folija koje se 3D tehnologijom izrađuju individualno za svakog pacijenta na osnovu otiska zuba.Ceo tretman je maksimalno komforan za pacijenta.

Da li je nošenje orto folija bolno?

Bol karakterističan za nošenje fiksnog ortodontskog aparata nećete osetiti, nego ćete imati blagi osećaj pritiska na samom početku terapije. Kako se zub bude pomerao u novi položaj, pritisak će se osetno smanjivati.

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru