Apikotomija je oralnohirurška intervencija kojom se uklanja vrh korena zuba i periapikalni proces koji obuhata deo tog korena. Usled infekcije koja dolazi iz nekrotičnog kanala korena, formira se patološki izmenjeno tkivo koje se najčešće locira na samom vrhu korena zuba.  Ova intervencija se naziva još i resekcija korena. Ove promene se u velikom broju slučajeva dešavaju na endodontski nezbrinutim zubima kao i na zubima koji su neadekvatno lečeni.

Pre samog uklanjanja vrha korena zuba neophodno je sprovesti endodontski tretman na zahvaćenom zubu. Na tako pripremljenom zubu se izvodi hirurška intervencija gde se posebnim borerima uklanja vrh korena zuba a potom i mali deo patološki izmenjenog tkiva. Poželjno je da se šupljina u kosti nastala operativnim postupkom ispuni koštanim zamenikom (veštačkom kosti) i na taj način omogući potpuno koštano zarastanje.

U slučajevima kada se intraoperativno ili preoperativno dijagnostikuje fraktura korena, ili je pak lokalizacija patološkog procesa ili resorpcije korena teško dostupna, vrši se ekstrakcija (vađenje) zahvaćenog zuba koji se kasnije nadoknađuje implantatom ili nekim od protetičkih metoda.


Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru