Da li ste znali ?

Da li ste znali ?

Da li su  moguće bezbolne stomatološke intervencije? Apsolutno DA! Kombinacijom površinske i infiltracione anestezije u savremenoj stomatološkoj praksi postignut je visok stepen analgezije pri radu.
Punu pažnju posvećujemo ovoj problematici. Pacijenti koji imaju strah od stomatoloških intervencija zahtevaju poseban pristup

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru