Dr stom Aleksandar Martic DENT IN PLUS Kraljevo
Dr stom. Aleksandar Martić

Zubna proteza

Zubna proteza je mobilna protetska nadoknada koja se izrađuje radi nadoknade više ili svih zuba, a pri tome pacijent iz bilo kog razloga, nema mogućnosti za fiksni protetski rad (dentalni mostovi npr.).

Postoji više tipova i podela zubnih proteza. Osnovna podela je na parcijalne i totalne u zavisnosti da li osoba poseduje neki svoj zub ili ne. Druga bitna podela je u zavisnosti od materijala od kojeg su proteze napravljene, pa prema tome mogu biti akrilatne (od akrilata) i vizil- skeletirane proteze (sa metalnom bazom).

Totalna zubna proteza

Totalna zubna proteza se izrađuje kada nedostaju svi zubi i izrađuju se od akrilata. Baza proteze naleže direktno na sluzokožu  koja oblaže kost te se izrađuje tako da bude što veća i da što efikasnije  raspodeli sile žvakanja, kao i da bi velikom površinom obezbedila što stabilnije prijanjanje za bezubu vilicu. Period navikavanja na totalnu protezu je sigurno najduži u odnosu na druge vrste protetskih radova, te je poželjno dosta upornosti i dobre volje pacijenta za prihvatanje ove protetske nadoknade. U početku su poželjne česte posete stomatologu zbog eventualnih korekcija proteze. Kako se pacijent prilagođava protezi, tako se stomatolog brine o tome i da protezu prilagodi pacijentu.

Parcijalna proteza

Parcijalna proteza se izrađuje kada nedostaje dosta zuba, a da  pri tome pacijentu nije moguće izraditi fiksni protetski rad. Pre izrade parcijalne proteze, svi preostali zubi moraju biti sanirani, tj. zdravi ili zaštićeni namenskim krunicama. Ova vrsta nadoknade je konstrukcijski složenija od totalne  proteze,  jer osim metalne baze i akrilatna, sadrži i metalne elemente kojima se pričvršćuje za preostale zube. Ti elementi služe za stabilizaciju, retenciju i prenos sila žvakanja sa proteze na zube i mogu biti kukice ili pak atečmeni,  koji su estetski puno prihvatljiviji.

Parcijalne proteze mogu biti i od akrilata. Ovakva rešenja su prihvatljiva kao privremena kod pacijenata koji moraju sačekati neki period posle zarastanja rana od vađenja zuba ili ugradnje implantata.  Pacijenti se često odlučuju da im parcijalne akrilatne proteze budu rešenje i za duži vremenski period iz ekonomskih razloga.

Zubne proteze na implantatima

Savremeni stomatološki tretmani omogućuju pacijentima da ugradnjom implantata bitno olakšaju nošenje totalnih proteza, na taj način što omogućuju znatnu redukciju protezne baze. Jednostavno, što je proteza manja pacijenti se brže naviknu na nju i lakše je koristi. Na ugrađenim  implantimase nadograđuju posebni elementi (sidrišta) koji drže zubnu protezu. Oni mogu biti u obliku malih kugli ili prečki. Prednosti ove vrste proteza su stabilnost, estetika, udobnost  ali i sprečavanje dalje  atrofije vilične kosti koja je neminovna  bez adekvatnog funkcionalnog opterećenja.

Primeri naše prakse

U izradi proteza, pored dobrih funkcionalnih karakteristika, veoma je bitno zadovoljiti i estetku formu. Upotreba kvalitetnih materijala, kao i pažljiv odabir oblika, boje i veličine zuba su glavni preduslovi za uspeh ovakve jedne protetske nadoknade. Proteze mogu biti izradjene od akrilata, akrilata ojačanih metalom ili napravljene od metala ili novih savremenih acetatnih polimera koji protezama daju savitljivost a pacijentima mogućnost bržeg prilagođavanja na ovu protetsku nadoknadu.

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru