Kompozitne plombe ili ispuni moraju ostvariti nekoliko bitnih zadataka svoje namene. Pored toga što nadoknađuju deo izgubljenog zuba, moraju ostvariti  visoke estetske i funkcionalne zahteve.  Adekvatna morfološka modelacije grizne površine omogućava i povoljno vektorsko razlaganje sila,  tj.  pravilno opterećenje zuba i korena u toku žvakanja.

 Stare i neadekvatno izradjene plombe mogu dovesti do bespovratnog oštećenja korena ili susednih zuba, zuba antagonista ili samog viličnog zgloba. Takođe, nikada ne pravmo kompromise kada je u pitanju izbor materijala sa kojim radimo. Za naš stomatološki tim, kvalitet je iznad svega!.

Primer naše prakse

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru