• Stomatološka ordinacija DENT IN PLUS Kraljevo

Cenovnik stomatološke ordinacije DENT IN PLUS Kraljevo

Stomatološki pregled 500  RSD
Specijalistički stomatološki pregled 1.000  RSD

Estetska stomatologija

Čišćenje zubnog kamenca jedne vilice 1.000  RSD
Čišćenje zubnog kamenca obe vilice 1.500  RSD
Izbeljivanje zuba (ordinacijsko) 12.000  RSD
Izbeljivanje zuba (sa trejevima- “kućno”) 12.000  RSD
Izbeljivanje avitalnog zuba 4.500  RSD
Kompozitna faseta 3.000  RSD
Keramički viniri 21.000 RSD

 

Dečja stomatologija

Zalivanje fisura kod dece 1.200  RSD
Ekstrakcija mlečnog zuba sa inekcionim anestetikom 1.200  RSD
Ekstrakcija mlečnog zuba sa povrsnim anestetikom 1.000  RSD
Rad sa decom na oslobađanju od straha (po seansi) 500   RSD

Oralna hirurgija

Ekstrakcija (vađenje) zuba 1.200   RSD
Komplikovano vađenje zuba 1.500   RSD
Hirurško vađenje zuba 7.000   RSD
Hirurško vađenje impaktiranog zuba 9.500   RSD
Apikotomija (resekcija korena zuba) 9.500   RSD
Ugradnja implanta (ICX) 48.000   RSD
Ugradnja implanta (Štrauman) 60.000   RSD
Frenektomija 7.000   RSD
Nivelacija alveolarnog grebena (po vilici) 7.000  RSD

Ortopedija vilica

Izrada mobilne proteze za ispravljanje zuba 18.000  RSD
Fiksna proteza (fiksni aparat) sa metalnim bravicama 60.000  RSD
Fiksna proteza (estetska) sa safirnim bravicama 108.000  RSD
Retencione folije 6.000  RSD
Folije za ispravljanje zuba (cena po foliji) 12.000  RSD
Čišćenje zubnog kamenca jedne vilice 1.000  RSD
Čišćenje zubnog kamenca obe vilice 1.500  RSD

Terapija bolesti zuba

Kompozitni ispun 1. i 5. Klasa (bela plomba) 1.800  RSD
Kompozitni ispun 2. 3. i 4. Klasa (bela plomba) 2.000  RSD
Ugradnja jednog fiberglas kočića 3.000   RSD
Aplikacija leka u koren zuba 1.500   RSD
Aplikacija leka na dentin zuba 1.500   RSD
Endodontsko punjenje jednokanalnog korena (lečenje z.) 1.500   RSD
Endodontsko punjenje dvokanalnog korena (lečenje z.) 2.000   RSD
Endodontsko punjenje trokanalnog korena (lečenje z.) 2.500   RSD

Protetika

Parcijalna akrilatna proteza 18.000   RSD
Totalna proteza 18.000   RSD
Skeletirana vizil proteza(sa metalnom bazom) 28.800   RSD
Bio dentaplast proteza 36.000   RSD
Reparatura proteze 1.000   RSD
Dodatak zuba ili kukice u protezi 1.500   RSD
Skidanje krunice 1.000   RSD
Skidanje mosta 2.000   RSD
Metalokeramička krunica VITA keramika 8.500   RSD
Metalokeramička krunica VM13 keramika 11.000   RSD
Metalokeramička krunica na implantu 12.000   RSD
Bezmetalna keramička krunica 21.000   RSD
Privremena zaštitna krunica 2.000  RSD
Fiberglas kočić- ugradnja sa kompozitnom nadogradnjom 3.600  RSD

Pri brušenju zuba za pripremu izrade krunica i mostova, našim pacijentima obavezno izradjujemo i zaštitne krunice koje ne naplaćujemo dodatno.

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
tel: 065 25 25 005
036 336 487
ulica. Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja:
tel: 065 25 25 005
036 423 525
ulica: Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci:
tel: 036 58 52 213
064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru