Radno okruženje stomatološke ordinacije DENT IN PLUS Kraljevo
Dent in Plus – Stomatološka ordinacija Kraljevo – pruža kompletnu stomatološku uslugu sa tradicijom već više od pola veka. Uverite se zašto smo najbolji!

Cenovnik stomatološke ordinacije DENT IN PLUS Kraljevo

Stomatološki pregled500  RSD
Specijalistički stomatološki pregled1.000  RSD

Estetska stomatologija

Čišćenje zubnog kamenca jedne vilice1.000  RSD
Čišćenje zubnog kamenca obe vilice1.500  RSD
Izbeljivanje zuba (ordinacijsko)12.000  RSD
Izbeljivanje zuba (sa trejevima- “kućno”)12.000  RSD
Izbeljivanje avitalnog zuba4.500  RSD
Kompozitna faseta3.000  RSD
Keramički viniri21.000 RSD
  

Dečja stomatologija

Zalivanje fisura kod dece1.200  RSD
Ekstrakcija mlečnog zuba sa inekcionim anestetikom1.200  RSD
Ekstrakcija mlečnog zuba sa povrsnim anestetikom1.000  RSD
Rad sa decom na oslobađanju od straha (po seansi)500   RSD
  

Oralna hirurgija

Ekstrakcija (vađenje) zuba1.200   RSD
Komplikovano vađenje zuba1.500   RSD
Hirurško vađenje zuba7.000   RSD
Hirurško vađenje impaktiranog zuba9.500   RSD
Apikotomija (resekcija korena zuba)9.500   RSD
Ugradnja implanta (ICX)48.000   RSD
Ugradnja implanta (Štrauman)60.000   RSD
Frenektomija7.000   RSD
Nivelacija alveolarnog grebena (po vilici)7.000  RSD
  

Ortopedija vilica

Izrada mobilne proteze za ispravljanje zuba18.000  RSD
Fiksna proteza (fiksni aparat) sa metalnim bravicama60.000  RSD
Fiksna proteza (estetska) sa safirnim bravicama108.000  RSD
Retencione folije6.000  RSD
Folije za ispravljanje zuba (cena po foliji)12.000  RSD
Čišćenje zubnog kamenca jedne vilice1.000  RSD
Čišćenje zubnog kamenca obe vilice1.500  RSD

Terapija bolesti zuba

Kompozitni ispun 1. i 5. Klasa (bela plomba)1.800  RSD
Kompozitni ispun 2. 3. i 4. Klasa (bela plomba)2.000  RSD
Ugradnja jednog fiberglas kočića3.000   RSD
Aplikacija leka u koren zuba1.500   RSD
Aplikacija leka na dentin zuba1.500   RSD
Endodontsko punjenje jednokanalnog korena (lečenje z.)1.500   RSD
Endodontsko punjenje dvokanalnog korena (lečenje z.)2.000   RSD
Endodontsko punjenje trokanalnog korena (lečenje z.)2.500   RSD

Protetika

Parcijalna akrilatna proteza18.000   RSD
Totalna proteza18.000   RSD
Skeletirana vizil proteza(sa metalnom bazom)28.800   RSD
Bio dentaplast proteza36.000   RSD
Reparatura proteze1.000   RSD
Dodatak zuba ili kukice u protezi1.500   RSD
Skidanje krunice1.000   RSD
Skidanje mosta2.000   RSD
Metalokeramička krunica VITA keramika8.500   RSD
Metalokeramička krunica VM13 keramika11.000   RSD
Metalokeramička krunica na implantu12.000   RSD
Bezmetalna keramička krunica21.000   RSD
Privremena zaštitna krunica2.000  RSD
Fiberglas kočić- ugradnja sa kompozitnom nadogradnjom3.600  RSD
  

Pri brušenju zuba za pripremu izrade krunica i mostova, našim pacijentima obavezno izradjujemo i zaštitne krunice koje ne naplaćujemo dodatno.

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru