• Naš tim - DENT IN PLUS Stomatološka ordinacija Kraljevo
Dr stom.  Aleksandar Saša Martić

Dr stom. Aleksandar Saša Martić

Dr Aleksandar Saša Martić osnivač je stomatološke prakse DENT IN PLUS. Od samog početka svog rada ispred sebe, a kasnije  i svog tima, postavlja  visoke standarde u pružanju stomatoloških usluga koji se danas prepoznaju kao DENT IN PLUS- kvalitet!

 

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Posle završenog staža i volonterskog rada u Zdravstvenom centru “Studenica” u Kraljevu sa svojim ocem, Dr spec. Zdravkom Martićem, pokreće privatnu stomatološku praksu.

 

Pored formalnog obrazovanja, Dr Saša koristi svaku priliku za dalje usavršavanje kontinuiranom edukacijom  na mnogobrojnim domaćim i inostranim lekarskim kongresima, simpozijumima i predavanjima. Do sada je stekao prestižne licence iz oblasti oralne hirurgije, implantologije, estetske stomatologije, CAD CAM Ivoclar bezmetalne keramike, savremenih principa i pristupa u endodontskim tretmanima lečenja i izbeljivanja zuba. Trenutno je na specijalističkim studijama iz oblasti oralne hirurgije.

 

Dr Saša Martić  posebnu pažnju posvećuje socijalno ugroženim i marginalizovanim  grupama stanovnika. Između ostalog, u saradnji sa škotskom humanitarnom organizacijom BLYTSHWOOD CARE, DENTAID-om i Crvenim krstom iz Kraljeva učestvuje u zdravstvenom i humanitarnom zbrinjavanju lica raseljenih sa Kosova i Metohije tada privremeno smeštenim u izbegličkim centrima u Mataruškoj Banji. Kroz svoj humanitarni rad i zalaganje pomože velikom broju ljudi u nevolji  pružajući besplatnu stomatološku pomoć u trenutku  kada im je to bilo  najpotrebnije.

Dr Aleksandra Dimić

Dr Aleksandra Dimić

Dr Aleksandra Dimić rodjena  u Novoj Gorici 1981. godine

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Nišu 2009. godine. Nakon završenog perioda stažiranja i sticanja licence

za rad postaje deo  tima stomatološke ordinacije  DENT IN PLUS. U slope stručnog usavršavanja prisustvuje  brojnim naučnim i  stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Dr stom. Milena Djurović Karović

Dr stom. Milena Djurović Karović

Dr Milena Đurović Karović je rođena 1982.godine u Kraljevu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu  2011.godine. Jednogodišnji staž završila je u Zdravstvenom centru “Studenica” u Kraljevu i uporedo volontirala u privatnoj praksi. Nakon položenog državnog stručnog ispita i sticanja licence,  počinje  sa radom u Stomatološkoj ordinaciji Dent in plus – L, u Lađevcima. Učesnik je brojnih kurseva, seminara, i kongresa kontinuirane edukacije  od 2011. godine. U svom teorijskom i praktičnom usavršavanju, najveću pažnju usmerava ka estetskim aspektima konzervativnog i protetskog zbrinjavanja pacijenata, i postupcima endodontskog zbrinjavanja zuba.

Dr Jelica Nikolić

Dr Jelica Nikolić

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu – odsek stomatologija 2012. godine.
Nakon završenog pripravničkog staža započela svoj rad u stomatološkoj ordinaciji DENT IN PLUS TIM u Kraljevu.
Usavršava se na brojnim kursevima iz oblasti endodoncije, dečije i preventivne stomatologije i konzervative u organizaciji renomiranih istraživača i prizvođača.
Trenutno pohađa specijalističke studije iz oblasti ORTOPEDIJA VILICA na fakultetu Medicinskih nauka  u  Kragujevcu.

Dr stom. Martina Rakonjac

Dr stom. Martina Rakonjac

Dr Martina završila je stomatološki fakultet u Nišu kao jedna od najboljih studenata sa prosečnom ocenom 9,95. Tokom studiranja radila je i kao demonstrator i volonter na Klinici za stomatologiju u Nišu. Odličan poznavalac engleskog jezika. Karakteriše je odgovornost i natprosečna zainteresovanost za rad, pozitivnost, timski rad, komunikativnost, organizovanost, samoinicijativnost, fleksibilnost, ambicioznost, energičnost, želja za usavršavanjem i usvajanjem novih veština i znanja. Mama jedne male devojčice…

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
tel: 065 25 25 005
036 336 487
ulica. Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja:
tel: 065 25 25 005
036 423 525
ulica: Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci:
tel: 036 58 52 213
064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru