Dr stom.  Aleksandar Saša Martić

Dr stom. Aleksandar Saša Martić

Dr stom. Aleksandar Saša Martić osnivač je stomatološke prakse DENT IN PLUS. Od samog početka svog rada ispred sebe, a kasnije  i svog tima, postavlja  visoke standarde u pružanju stomatoloških usluga koji se danas prepoznaju kao DENT IN PLUS- kvalitet!

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Posle završenog staža i volonterskog rada u Zdravstvenom centru “Studenica” u Kraljevu sa svojim ocem, Dr spec. Zdravkom Martićem, pokreće privatnu stomatološku praksu. Specijalizaciju iz oblasti oralne hirurgije I implantologije završava na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu, i Medicinskom fakultetu u Kragujevcu sa najvišim ocenama.

Pored formalnog obrazovanja, Dr Saša koristi svaku priliku za dalje usavršavanje kontinuiranom edukacijom  na mnogobrojnim domaćim i inostranim lekarskim kongresima, simpozijumima,  predavanjima iI radionicama. Do sada je stekao prestižne licence iz oblasti oralne hirurgije, implantologije, estetske stomatologije, CAD CAM Ivoclar bezmetalne keramike. Te savremenih principa i pristupa u endodontskim mašinskim tretmanima lečenja zuba. 

Dr Saša Martić  posebnu pažnju posvećuje socijalno ugroženim i marginalizovanim  grupama stanovnika. Između ostalog, u saradnji sa škotskom humanitarnom organizacijom BLYTSHWOOD CARE, DENTAID-om i Crvenim krstom iz Kraljeva učestvuje u zdravstvenom i humanitarnom zbrinjavanju lica raseljenih sa Kosova i Metohije tada privremeno smeštenim u izbegličkim centrima u Mataruškoj Banji. Kroz svoj humanitarni rad i zalaganje pomože velikom broju ljudi u nevolji  pružajući besplatnu stomatološku pomoć u trenutku  kada im je to bilo  najpotrebnije.

Dr stom. Martina Rakonjac

Dr stom. Martina Rakonjac

Dr Martina završila je stomatološki fakultet u Nišu kao jedna od najboljih studenata sa prosečnom ocenom 9,95. Tokom studiranja radila je i kao demonstrator i volonter na Klinici za stomatologiju u Nišu. Odličan poznavalac engleskog jezika. Karakteriše je odgovornost i natprosečna zainteresovanost za rad, pozitivnost, timski rad, komunikativnost, organizovanost, samoinicijativnost, fleksibilnost, ambicioznost, energičnost, želja za usavršavanjem i usvajanjem novih veština i znanja. Mama jedne male devojčice…

Dr Ljubica Tuka

Dr Ljubica Tuka

Stomatolog dr Ljubica Tuka je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu – odsek stomatologija 2016. godine. Nakon završenog pripravničkog staža započela  rad u stomatološkoj ordinaciji DENT IN PLUS TIM u Kraljevu.
Usavršava se na brojnim kursevima iz oblasti endodoncije, dečije i preventivne stomatologije i konzervative u organizaciji renomiranih istraživača i prizvođača.

Dr stom. Milena Djurović Karović

Dr stom. Milena Djurović Karović

Dr Milena Đurović Karović je rođena 1982.godine u Kraljevu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu  2011.godine. Jednogodišnji staž završila je u Zdravstvenom centru “Studenica” u Kraljevu i uporedo volontirala u privatnoj praksi. Nakon položenog državnog stručnog ispita i sticanja licence,  počinje  sa radom u Stomatološkoj ordinaciji Dent in plus – L, u Lađevcima. Učesnik je brojnih kurseva, seminara, i kongresa kontinuirane edukacije  od 2011. godine. U svom teorijskom i praktičnom usavršavanju, najveću pažnju usmerava ka estetskim aspektima konzervativnog i protetskog zbrinjavanja pacijenata, i postupcima endodontskog zbrinjavanja zuba.

Dr Aleksandra Dimić

Dr Aleksandra Dimić

Dr Aleksandra Dimić rodjena  u Novoj Gorici 1981. godine

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Nišu 2009. godine. Nakon završenog perioda stažiranja i sticanja licence

za rad postaje deo  tima stomatološke ordinacije  DENT IN PLUS. U slope stručnog usavršavanja prisustvuje  brojnim naučnim i  stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru