Da li su moguće bezbolne stomatološke intervencije? Apsolutno DA! Kombinacijom površinske i infiltracione anestezije u savremenoj stomatološkoj praksi postignut je visok stepen analgezije pri radu. Naročitu pažnju posvećujemo ovoj problematici u želji da našim pacijentima pružimo puno razumevanja u prevazilaženju njihovih strahova i realizaciji potreba. (LINK KA BLOGU)

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru