Dr stom. Aleksandar Saša Martić osnivač je stomatološke prakse DENT IN PLUS. Od samog početka svog rada ispred sebe, a kasnije  i svog tima, postavlja  visoke standarde u pružanju stomatoloških usluga koji se danas prepoznaju kao DENT IN PLUS- kvalitet!

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Posle završenog staža i volonterskog rada u Zdravstvenom centru “Studenica” u Kraljevu sa svojim ocem, Dr spec. Zdravkom Martićem, pokreće privatnu stomatološku praksu. Specijalizaciju iz oblasti oralne hirurgije I implantologije završava na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu, i Medicinskom fakultetu u Kragujevcu sa najvišim ocenama.

Pored formalnog obrazovanja, Dr Saša koristi svaku priliku za dalje usavršavanje kontinuiranom edukacijom  na mnogobrojnim domaćim i inostranim lekarskim kongresima, simpozijumima,  predavanjima iI radionicama. Do sada je stekao prestižne licence iz oblasti oralne hirurgije, implantologije, estetske stomatologije, CAD CAM Ivoclar bezmetalne keramike. Te savremenih principa i pristupa u endodontskim mašinskim tretmanima lečenja zuba. 

Dr Saša Martić  posebnu pažnju posvećuje socijalno ugroženim i marginalizovanim  grupama stanovnika. Između ostalog, u saradnji sa škotskom humanitarnom organizacijom BLYTSHWOOD CARE, DENTAID-om i Crvenim krstom iz Kraljeva učestvuje u zdravstvenom i humanitarnom zbrinjavanju lica raseljenih sa Kosova i Metohije tada privremeno smeštenim u izbegličkim centrima u Mataruškoj Banji. Kroz svoj humanitarni rad i zalaganje pomože velikom broju ljudi u nevolji  pružajući besplatnu stomatološku pomoć u trenutku  kada im je to bilo  najpotrebnije.

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru