Dr Aleksandra Dimić rodjena  u Novoj Gorici 1981. godine

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Nišu 2009. godine. Nakon završenog perioda stažiranja i sticanja licence

za rad postaje deo  tima stomatološke ordinacije  DENT IN PLUS. U slope stručnog usavršavanja prisustvuje  brojnim naučnim i  stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru