Dr Milena Đurović Karović je rođena 1982.godine u Kraljevu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu  2011.godine. Jednogodišnji staž završila je u Zdravstvenom centru “Studenica” u Kraljevu i uporedo volontirala u privatnoj praksi. Nakon položenog državnog stručnog ispita i sticanja licence,  počinje  sa radom u Stomatološkoj ordinaciji Dent in plus – L, u Lađevcima. Učesnik je brojnih kurseva, seminara, i kongresa kontinuirane edukacije  od 2011. godine. U svom teorijskom i praktičnom usavršavanju, najveću pažnju usmerava ka estetskim aspektima konzervativnog i protetskog zbrinjavanja pacijenata, i postupcima endodontskog zbrinjavanja zuba.

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru