Konstantni razvoj i unapređenje  stomatoloških usluga i materijala, digitalnih tehnologija i „Hi-tech” opreme daje nam zadatak da stalno idemo u korak sa vremenom i novim saznanjima. Jedino kroz kontinuirano stručno usavršavanje možemo našima pacijentima da pružimo ono što savremena stomatologija može da nam ponudi. 

Učestvovanjem na međunarodnim i domaćim kongresima, simpozijumima i radionicama stalno nadograđujemo svoja znanja i veštine. Na ovaj način možemo stati rame uz rame sa svojim kolegama iz Evrope i Amerike razmenjujući znanja, iskustva ali i izazove sa kojima se susrećemo u svakodnevnoj stomatološkoj praksi.

Dr Aleksandar Saša Martić pored fakutetske i specijalističke dipome iz oblasti oralne hirurgije i implantologije, stekao je i certifikate iz raznih oblasti stomatologije u Austriji, Italiji, Velikoj Britaniji i Mađarskoj. Motiv stalnog usavršavanja deli ceo stomatološki tim DENT IN PLUS-a u težnji da svojim pacijentima mogu da pruže najbolja rešenja za probleme zbog kojih im se pacijenti obraćaju.

Stomatološka ordinacija Dentin Plus Kraljevo

Dent In Plus Kraljevo
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 336 487
adresa: Ulica Cara Lazara 67/2

Dent In Plus Mataruška Banja
mob. tel: 065 25 25 005
tel: 036 423 525
adresa: Ulica Konarevska 683 a

Dent In Plus Lađevci
mob. tel: 036 58 52 213
tel: 064 20 67 222
Zdravstvena ambulanta u centru